Over Biodanza

Biodanza is een systeem dat werkt met een combinatie van muziek, beweging, emotie en contact. Het is een systeem dat je helpt om vrijer en expressiever door het leven te bewegen. Het helpt je om stap voor stap weer te leren voluit te leven.

Biodanza is een hele zachte, vriendelijke en plezierige manier om je zelfvertrouwen te vergroten en meer in contact met je lijf te zijn. De muziek is een belangrijke ondersteuning in dit proces. In het begin van de les gebruiken we veel ritmische en levendige muziek. In dit deel van de les zijn de oefeningen actiever en werken we aan het vergroten van onze identiteit. Doordat we onze identiteit verstevigen, staan we in het dagelijkse leven ook steviger in onze schoenen.
Later in de les wordt de muziek rustiger en ingetogener. In dit deel van de les zijn de oefeningen rustiger en kan ons lichaam zich weer ontspannen. Dit deel van de les is meer gericht op het maken van contact met onszelf en anderen, waardoor we ons weer echt met onszelf kunnen verbinden.

Biodanza is in de jaren 60 ontwikkeld door de Chileen Rolando Toro Araneda (1924-2010), psycholoog en medisch antropoloog. Hij zag dansen als een oervorm van expressie, communicatie en heling. Via de dans kan je op een universele manier laten zien wat er in je schuilgaat. Als antropoloog zag Rolando Toro dat wij als mensheid verschillende instincten of drijfveren hebben. Deze instincten kunnen grofweg in vijf lijnen worden ingedeeld: Vitaliteit, seksualiteit, creativiteit, affectiviteit en transcendentie.

De woorden zelf geven een beperkende uitleg. Zo wordt onder vitalliteit veel meer verstaan dan alleen vitaal zijn. En omvat seksualiteit veel meer dan ‘seks’. Hieronder een beknopte uitleg over de vijf lijnen.

Vitaliteit, ons vermogen om gezond in het leven te staan, zoals:

 • het in actie komen wanneer nodig, maar ook om te rusten wanneer nodig
 • gezonde voeding tot ons te nemen
 • het vermogen om daar waar nodig met het leven mee te kunnen buigen, maar ook daar waar nodig je kracht gebruiken om weerstand te bieden

Seksualiteit: ons vermogen om levenslustig door het leven te gaan

 • genieten, genot en plezier
 • bovenstaande betekent het genieten van bijvoorbeeld een mooie dag, een streling, je kind(eren), goed gezelschap, een heerlijke zoen, een wandeling, een zonsondergang, het dragen van een nieuw kledingstuk
 • ons voort te planten
 • plezier en echt mogen genieten met al onze vijf zintuigen

Creativiteit: ons vermogen tot expressie, vernieuwing en ontdekking

 • expressie geven aan wat je in het moment voelt/ervaart. In de wekelijkse lessen doen we dit door middel van dans. In het dagelijkse leven kan het op vele momenten en manieren. De tafel mooi dekken met bijvoorbeeld een bloemetje. Een cadeau extra mooi inpakken. Zomaar een deuntje fluiten, zingen onder de douche
 • je leven zo creëren dat jij je er helemaal in thuis kan voelen
 • je vermogen om met de verrassingen in het leven om te gaan

Affectiviteit: ons vermogen om lief te hebben, genegenheid te hebben voor en vriendschap te sluiten met de ander

 • met zachtheid en mededogen naar jezelf te kijken, maar ook naar je medemens
 • onze identiteit te versterken en onszelf en de ander bewust waar te nemen
 • grenzen stellen en in wederkerigheid zijn

Transcendentie: ons vermogen om ons te verbinden

 • ons natuurlijk vermogen tot verbinding, om ons te verbinden met onszelf, de ander en de wereld om ons heen
 • ons vermogen om ons ego te overstijgen en ons bewustzijn te verruimen
 • ons vermogen om zo in een dans op te gaan, dat jezelf en de dans één worden, dat je de dans bent.

 

Effecten

Allereerst een duidelijk voorbeeld van het effect dat Biodanza op mij heeft. Als puber in de discotheek keek ik altijd verlangend naar andere meiden die vrijelijk over de dansvloer zwierden. Ik had een groot verlangen om ook zo te dansen, maar ik kende de ‘moves’ niet en voelde me veel te houterig, geremd en onbeduidend om het zelfs maar te proberen.
Het verlangen om me vrijelijk te bewegen is nooit weggegaan. Door wekelijks Biodanza te doen heb ik geleerd me vrij te bewegen. De vreugde die ik hierdoor ervaar is een heerlijke stimulans om iedere keer weer naar binnen te keren en dat wat hier en nu in mij aanwezig is expressie te geven.

Door enige tijd regelmatig deel te nemen aan een Biodanzagroep krijg je meer zelfvertrouwen, wordt je passie en plezier wakker gemaakt en je  verlangen om echt te leven wordt gevoed en versterkt. Daarnaast neemt je vitaliteit en weerstand toe, terwijl je minder stress en spanning ervaart. Dit komt omdat Biodanza je immuunsysteem versterkt en je zenuwstelsel reguleert.
Doordat Biodanza op een zachte, uitnodigende manier werkt, heeft het enige tijd nodig voordat je de effecten opmerkt. Daarom is het belangrijk dat je wekelijks komt dansen totdat de effecten ervan blijvend zijn. 

Kort samengevat: met behulp van Biodanza leer je weer om van binnenuit te bewegen, te voelen en waar te nemen. Leer je weer in contact te komen met je impulsen en verlangens en daar beter naar te luisteren en te handelen.